Službeni glasnik društva lekara urgentne medicine Srbije

www.dlums.rs

Šta određuje bolji ishod u ishemijskom moždanom udaru u pacijenata lečenih trombolizom? - Iskustva u Sloveniji


Viktor Švigelj

Naslovna Home Home

Designed & developed by

Mail: sjindesignoffice@gmail.com
see journal is supported by CEEM Početna Uredništvo Arhiva Za autore Sažeci Kontakt

S A D R Ž A JŠTA ODREĐUJE BOLJI ISHOD U ISHEMIJSKOM MOŽDANOM UDARU U PACIJENATA LEČENIM TROMBOLIZOM? - ISKUSTVA U SLOVENIJI

Viktor Švigelj

Abstract  |  Full-Text HTML | PDF | GalleryPOROĐAJ TOKOM TRANSPORTA U BOLNICU

Lili Steblovnik, Erika Tuta

Abstract  |  Full-Text HTML | PDFUČESTALOST PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA KOD TROVANJA LEKOVIMA NA ODELJENJU TOKSIKOLOGIJE KC NIŠ

Milan Đorđević

Abstract  |  Full-Text HTML | PDFNADOKNADA TEČNOSTI I ANALGEZIJA KOD

POLITRAUMATIZOVANOG DETETA

Vesna Marjanović, Ivana Budić

Abstract  |  Full-Text HTML | PDFDR JOVAN STEJIĆ

Milan Đorđević

Abstract  |  Full-Text HTML | PDF | GalleryUPUTSTVO SARADNICIMA

Full-Text HTML | PDF

Sadašnje izdanje: SEE journal 2016 - 1

Glavni i odgovorni urednik: Dušan Gostović, MD

ISSN:

Online ISSN:           

Učestalost: 2 dva izdanja godišnje

Emergency Medicine Impact Factor:

Društvo lekara urgentne medicine Srbije osnovano je sa idejom da urgentnu medicinu u Srbiji podigne na visok nivo. Kao organizacija koja se podjednako brine o razvoju lekara i na prehospitalnom i na hospitalnom nivou zdravstvene zaštite, trudimo se da svoje aktivnosti i prilagodimo tim ciljevima.

DLUMS

Poštovane koleginice i kolege,


Pred vama je novi elektronski  časopis iz oblasti urgentne medicine. Nadam se da će preležati sve dečije bolesti koje prate svaki novi poduhvat i da će stalno biti prisutan u našem virtualnom svetu.

REČ UREDNIKA

GALERIJA

Pogledajte > Gallery SEE journal 2017 - 1 Download SEEJournal_Zbornik_2017.pdf SEEJournal_2019_ABSTRACT BOOK_FINAL.pdf Sažeci 2019 Download SEEJournal_2019_ABSTRACT BOOK_FINAL.pdf